Centrum Badań Diagnotiq

Centrum Badań Diagnotiq

USG tarczycy

Badanie ultrasonograficzne stanowi złoty standard w diagnostyce obrazowej gruczołu tarczowego, nie tylko dlatego, że umożliwia wykrycie guzków lub wola, ale także dlatego, że pozwala na różnicowanie przyczyn nadczynności.  Zapewnia ono powtarzalną, nieinwazyjną i wykonywaną w czasie rzeczywistym ocenę morfologii gruczołu tarczowego. Równocześnie jest badaniem bezpiecznym i komfortowym dla pacjentów. Można je powtarzać wielokrotnie i przeprowadzać również u kobiet w ciąży i najmłodszych dzieci. Podstawowe zalety USG wynikają z wysokiej czułości w wykrywaniu chorób gruczołu tarczowego.

Wskazania do wykonania badania USG tarczycy obejmują:

 • widoczne powiększenie tarczycy lub obwodu szyi,
 • wyczuwalne palpacyjnie powiększenie tarczycy lub guzki tarczycy,
 • nieprawidłowe stężenie hormonów tarczycy w badaniach laboratoryjnych,
 • podejrzenie braku lub hipoplazji gruczołu tarczowego,
 • trudności w przełykaniu,
 • urazy szyi.

Badając ultrasonograficznie tarczycę, badający określi jej położenie, wielkość płatów, grubość cieśni oraz echogeniczność i jednorodność jej struktury (Ryc. 1.). Nasz aparat USG pozwala na uwidocznienie w miąższu tarczycy zmian ogniskowych rzędu 1 milimetra.

Obraz prawidłowej tarczycy – przekrój poprzeczny (prawy i lewy płat, cieśń).

Obraz prawidłowej tarczycy – przekrój poprzeczny (prawy i lewy płat, cieśń).

Cenne informacje na temat czynności tarczycy uzyskuje się dzięki ocenie przepływu krwi. Wskaźniki przepływu umożliwiają różnicowanie między chorobą Gravesa-Basedowa a destrukcją narządu w przebiegu zapalenia. Charakterystyczny obraz ultrasonograficzny choroby to obniżona i niejednorodna echogeniczność oraz wyraźnie wzmożony przepływ miąższowy krwi. Daje to obraz tak zwanego thyroid inferno, czyli piekła tarczycowego (Ryc. 2.).

Zmiany guzkowe mogą mieć charakter guzków pojedynczych lub mnogich. Pojedynczy guzek w tarczycy nie musi powodować jej powiększenia. Proces tworzenia guzków jest długotrwały, dlatego pojawiają się one dopiero u dzieci starszych, rzadko przed 10 rokiem życia. W badaniu USG zmiany ogniskowe w tarczycy mają różną echogeniczność, a ich struktura może być lita (Ryc. 3.) lub płynowa (Ryc. 4.), mogą zawierać różnej wielkości zwapnienia. Na podstawie samego badania USG nie można odróżnić złośliwych od niezłośliwych zmian w tarczycy. Istnieją jednak pewne cechy ultrasonograficzne, które mogą sugerować złośliwy charakter uwidocznionych w niej zmian ogniskowych.

Niejednorodny, hipoechogenny obszar ze zwapnieniami (w wyniku biopsyjnym rak brodawkowaty).

Niejednorodny, hipoechogenny obszar ze zwapnieniami (w wyniku biopsyjnym rak brodawkowaty).

 

Torbiel prosta w lewym płacie tarczycy.

Torbiel prosta w lewym płacie tarczycy.

Pojedyncze guzki i torbiele, w większości przypadków mogą nie być wyczuwalne podczas badania palpacyjnego. Jednak dość często jest zauważalne powiększenie obwodu szyi. Wówczas badanie ultrasonograficzne może ujawnić jedno- lub obustronne wole tarczycy o różnorodnej echostrukturze (Ryc. 5.)

Ponadto, badanie ultrasonograficzne stosowane jest nie tylko w diagnostyce, ale i w monitorowaniu leczenia chorób tarczycy, zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego.

dr n. med. Cyprian Wolski
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Centrum USG Diagnotiq

USG Tarczycy

Badanie ultrasonograficzne stanowi złoty standard w diagnostyce obrazowej gruczołu tarczowego, nie tylko dlatego, że umożliwia wykrycie guzków lub wola, ale także dlatego, że pozwala na różnicowanie przyczyn nadczynności.  Zapewnia ono powtarzalną, nieinwazyjną i wykonywaną w czasie rzeczywistym ocenę morfologii gruczołu tarczowego. Równocześnie jest badaniem bezpiecznym i komfortowym dla pacjentów. Można je powtarzać wielokrotnie i przeprowadzać również u kobiet w ciąży i najmłodszych dzieci. Podstawowe zalety USG wynikają z wysokiej czułości w wykrywaniu chorób gruczołu tarczowego.

Wskazania do wykonania badania USG tarczycy obejmują:

 • widoczne powiększenie tarczycy lub obwodu szyi,
 • wyczuwalne palpacyjnie powiększenie tarczycy lub guzki tarczycy,
 • nieprawidłowe stężenie hormonów tarczycy w badaniach laboratoryjnych,
 • podejrzenie braku lub hipoplazji gruczołu tarczowego,
 • trudności w przełykaniu,
 • urazy szyi.

Badając ultrasonograficznie tarczycę, badający określi jej położenie, wielkość płatów, grubość cieśni oraz echogeniczność i jednorodność jej struktury (Ryc. 1.). Nasz aparat USG pozwala na uwidocznienie w miąższu tarczycy zmian ogniskowych rzędu 1 milimetra.

Obraz prawidłowej tarczycy – przekrój poprzeczny (prawy i lewy płat, cieśń).

Obraz prawidłowej tarczycy – przekrój poprzeczny (prawy i lewy płat, cieśń).

Cenne informacje na temat czynności tarczycy uzyskuje się dzięki ocenie przepływu krwi. Wskaźniki przepływu umożliwiają różnicowanie między chorobą Gravesa-Basedowa a destrukcją narządu w przebiegu zapalenia. Charakterystyczny obraz ultrasonograficzny choroby to obniżona i niejednorodna echogeniczność oraz wyraźnie wzmożony przepływ miąższowy krwi. Daje to obraz tak zwanego thyroid inferno, czyli piekła tarczycowego (Ryc. 2.).

Zmiany guzkowe mogą mieć charakter guzków pojedynczych lub mnogich. Pojedynczy guzek w tarczycy nie musi powodować jej powiększenia. Proces tworzenia guzków jest długotrwały, dlatego pojawiają się one dopiero u dzieci starszych, rzadko przed 10 rokiem życia. W badaniu USG zmiany ogniskowe w tarczycy mają różną echogeniczność, a ich struktura może być lita (Ryc. 3.) lub płynowa (Ryc. 4.), mogą zawierać różnej wielkości zwapnienia. Na podstawie samego badania USG nie można odróżnić złośliwych od niezłośliwych zmian w tarczycy. Istnieją jednak pewne cechy ultrasonograficzne, które mogą sugerować złośliwy charakter uwidocznionych w niej zmian ogniskowych.

Niejednorodny, hipoechogenny obszar ze zwapnieniami (w wyniku biopsyjnym rak brodawkowaty).

Niejednorodny, hipoechogenny obszar ze zwapnieniami (w wyniku biopsyjnym rak brodawkowaty).

 

Torbiel prosta w lewym płacie tarczycy.

Torbiel prosta w lewym płacie tarczycy.

Pojedyncze guzki i torbiele, w większości przypadków mogą nie być wyczuwalne podczas badania palpacyjnego. Jednak dość często jest zauważalne powiększenie obwodu szyi. Wówczas badanie ultrasonograficzne może ujawnić jedno- lub obustronne wole tarczycy o różnorodnej echostrukturze (Ryc. 5.)

Ponadto, badanie ultrasonograficzne stosowane jest nie tylko w diagnostyce, ale i w monitorowaniu leczenia chorób tarczycy, zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego.

dr n. med. Cyprian Wolski
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Centrum USG Diagnotiq

KONTAKT

Zapraszamy do gabinetu

96-300 Żyrardów
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5

kom +48 698 823 447

kontakt@diagnostiq.pl

KONTAKT
Zapraszamy do gabinetu

96-300 Żyrardów
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5

kom +48 698 823 447

kontakt@diagnostiq.pl